Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 26. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 03.11.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNIK/ICA ZA  DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.