Aktivnosti za razvoj predmatematičkih vještina

Puzzle voće

Predmatematička aktivnost crte

Matematičke kockice

Matematička igra – geometrijska mreža

Igra “Ubaci lopticu”