OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA

KLASA: 601-02/21-01/35

URBROJ: 2107/02-11-01-21-1

U Novom Vinodolskom, dana 09.07.2021. godine.

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju  (NN 075/2021), ravnateljica  Dječjeg vrtića FIJOLICA, mr.sc. Nensi Dražić, prof., donosi

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA

  1. RADNO VRIJEME  Dječjeg vrtića FIJOLICA  SA STRANKAMA JE  OD 07,00 DO 15,00 sati (tajnik i voditelj računovodstva), te PO DOGOVORU (ravnatelj, psiholog i zdravstvena voditeljica).
  2. Svaku promjenu radnog vremena Dječji vrtić FIJOLICA će objaviti na mrežnim stranicama i na vidljivom mjestu na ulazu u službene prostore Dječjeg vrtića FIJOLICA.

                                                                                                                                 Ravnateljica

                                                                                                             mr. sc. Nensi Dražić, prof.