Likovne aktivnosti

Grafička tehnika gratage:

Likovne vrećice:

Otiskivanje prstima – proljeće:

Otiskivanje prstima (Uskrs):

Nakit od slamki:

Grafička tehnika frotage:

Otiskivanje kuhinjskim pomagalima:

Izrada čestitke “Pile”:

Izrada pečata:

Monotipija: