MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Natječaj za odgojitelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 15. veljače 2024. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – 2 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova. Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.

Read More

Natječaj za odgojitelja-pripravnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 15. veljače 2024. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja-pripravnika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do završetka pripravničkog staža. Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (pomoćni radnik)

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA je na 52. sjednici održanoj 15. veljače 2024. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na neodređeno puno radno vrijeme. Tekst odluke se može preuzeti ispod.

Read More

Rezultati razgovora za radno mjesto pomoćnog radnika

Obavijest o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na neodređeno puno radno vrijeme možete preuzeti ispod.

Read More

Poziv za razgovor s kandidatima (pomoćni radnik)

Razgovor (intervju) s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju po natječaju objavljenom dana 1. veljače 2024. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA će se održati dana 15. veljače 2024. godine (četvrtak)

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (odgojitelj)

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA je na 51. sjednici održanoj 8. veljače 2024. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme. Tekst odluke se može preuzeti ispod.

Read More