MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Natječaj za pomoćnog kuhara

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 18. lipnja 2024. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova. Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (odgojitelj)

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA je na 61. sjednici održanoj 6. lipnja 2024. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme. Tekst odluke se može preuzeti ispod.

Read More

Rezultati razgovora za radno mjesto odgojitelja

Obavijest o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme možete preuzeti ispod.

Read More

Poziv za razgovor s kandidatima (odgojitelj)

Razgovor (intervju) s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto odgojitelja predškolske djece po natječaju objavljenom dana 21. svibnja 2024. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA će se održati dana 5. lipnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 12:30

Read More

Natječaj za odgojitelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 20. svibnja 2024. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova. Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.

Read More

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025. godinu

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025. godinu i to za sljedeće programe: Prijave za upis primat će se od 9.5.2024. do 17.5.2024. u 12:00h, putem web aplikacije e-Upisi. Aplikaciji se pristupa preko sljedećeg linka: https://e-upisi.hr. Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava

Read More