MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 38. sjednici održanoj elektroničkim putem od 5. do 7. srpnja 2023. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNOG RADNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme

Read More

Rezultati testiranja za radno mjesto pomoćnika

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 15.06.2023. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću O B A

Read More

Poziv za intervju s kandidatima

Razgovor (intervju) s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto pomoćnika/ice za djecu s teškoćama u razvoju po natječaju objavljenom dana 15. lipnja 2023. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA će se održati dana 4. srpnja 2023. godine (utorak)

Read More

Natječaj za radno mjesto pomoćnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 13. lipnja 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika za djecu s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (povećani opseg poslova). Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.

Read More

Poziv za upis djece

Na temelju članka 16. stavka 1. alineje 1. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2023./2024. godinu. Sve informacije o upisima možete preuzeti ispod.

Read More

Zaključak o natječaju za pomoćnog kuhara

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće je na 32. sjednici održanoj dana 12. travnja 2023. godine donijelo zaključak o natječaju za radno mjesto POMOĆNE KUHARICE/POMOĆNOG KUHARA. Tekst zaključka se može preuzeti ispod.

Read More