MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Natječaji za odgojitelje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 15. studenoga 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radna mjesta odgojitelja:– 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena). Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentima ispod.

Read More

Natječaj za odgojitelja-pripravnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 15. studenoga 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja-pripravnika na određeno puno radno vrijeme do završetka pripravničkog staža. Uvjete natječaja možete preuzeti ispod.

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (odgojitelj-pripravnik)

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 43. sjednici održanoj 2. studenoga 2023. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja-pripravnika u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Tekst odluke se može preuzeti ispod.

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (pedagog-pripravnik)

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 43. sjednici održanoj 2. studenoga 2023. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta pedagoga-pripravnika u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Tekst odluke se može preuzeti ispod.

Read More

Rezultati razgovora za radno mjesto odgojitelja-pripravnika

Nakon provedenog razgovora s kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA povjerenstvo je utvrdilo sljedeće rezultate razgovora (intervjua): Tekst objave možete preuzeti ispod.

Read More

Rezultati razgovora za radno mjesto pedagog-pripravnik

Nakon provedenog razgovora s kandidatima za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA PRIPRAVNIK/ICA povjerenstvo je utvrdilo sljedeće rezultate razgovora (intervjua): Tekst objave možete preuzeti ispod.

Read More