PRISTUP INFORMACIJAMA

Ravnateljica Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski je dana 13. siječnja 2016. godine donijela Odluku o imenovanju službenika za informiranje. Spomenutom Odlukom je kao službenik za informiranje Dječjeg vrtića FIJOLICA određen VLADIMIR MRZLJAK, mag. iur., tajnik Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kako ostvariti svoje pravo na pristup informacijama?

Sukladno kriterijima propisanim člankom 17. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), korisnik prava na pristup informacijama može ostvariti svoje pravo na jedan od slijedećih načina:

  1. Podnošenjem usmenog zahtjeva (uključujući i preko telefona), a o čemu se sastavlja službena bilješka, ILI
  2. Podnošenjem pisanog zahtjeva, pri čemu je bitno napomenuti da će se zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije tretirati jednako kao i pisani zahtjev.

Pisani zahtjev možete podnijeti na adresu: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski, odnosno na tajnik@dv-fijolica.hr.

Usmeni zahtjev možete podnijeti u tajništvu Vrtića, radnim danom od 08 do 14 sati, odnosno putem telefona na: 051 559 050.

 VAŽNI OBRASCI I DOKUMENTI:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu:

Upitnik za samoprocjenu