Zdravstvena zaštita djece u vrtiću

Naš cilj je osigurati pravilan i optimalan tjelesni, mentalni i socijalni razvoj djece u vrtiću. Zdravstvena zaštita obuhvaća niz mjera kojima to nastojimo postići. Nakon ulaska djeteta u kolektiv događa se prirodan pad imuniteta te su neka djeca sklonija pobolijevanju. Svakodnevno provodimo mjere prevencije koje obuhvaćaju sprječavanje širenja infekcije i nadzor nad pobolom djece. Gotovo polovinu ukupnog pobola djece čine respiratorne infekcije, a ostatak se odnosi na bolesti probavnog trakta, bolesti uha i oka i sve ostale bolesti zajedno.

Procijepljenost djece obavezno provjeravamo jednom godišnje u suradnji s nadležnim pedijatrima. Mjere prevencije obuhvaćaju i zdravstveni odgoj djece. Različitim aktivnostima  učimo pravilno pranje ruku, zubi i slično. Također provodimo i zdravstveni odgoj roditelja i zaposlenika.

Jedna od mjera je redovito praćenje psihofizičkog zdravlja djeteta, te praćenje stanja uhranjenosti. Dva puta godišnje provodimo antropometrijska mjerenja, mjerimo tjelesnu težinu i tjelesnu visinu djece kojima pratimo eventualna odstupanja.   Vrtić redovito provodi sve potrebne higijenske mjere. Ostvarujemo dobru suradnju sa nadležnim zdravstvenim ustanovama (NZZJZ, pedijatar).