OSNOVNI PODACI I KONTAKTI

  • OIB: 24974049154
  • Matični broj: 01129988
  • IBAN: HR0724020061100107457
  • Radno vrijeme ustanove: 6:00-17:00
  • Radno vrijeme odgojno-obrazovnih skupina: 6:30 – 16:30

Ravnateljica

Ana Debelić, odg.

Telefon: 051 244-216

Mail: dv-fijolica@ri.t-com.hr

Primanje stranaka prema dogovoru

Zdravstveni voditelj

Edita Kalafatić, bacc.med.techn.

Telefon: 091 4466 714

Mail: zdravstvena.voditeljica@dv-fijolica.hr

Primanje stranaka prema dogovoru

Psiholog

Veronika Kostrenčić, mag.psih.

Telefon: 091 4466 721

Mail: psiholog@dv-fijolica.hr

Primanje stranaka prema dogovoru

Tajnik

Vladimir Mrzljak, mag.iur.

Telefon: 051 559-050

Mail: tajnik@dv-fijolica.hr

Radno vrijeme: 7-15

Računovodstvo

Zoran Lenac, mag.oec.

Telefon: 051 244-029

Mail: racunovodstvo@dv-fijolica.hr

Radno vrijeme: 7-15