PREHRANA U DJEČJEM VRTIĆU FIJOLICA

Pravilna prehrana je najvažniji faktor za osiguranje zdravlja djeteta. Ona je baza za normalan rast i razvoj djeteta. Osobitu pažnju posvećujemo kvalitetnom unosu hrane, izbalansirane prema potrebama dječje dobi.

 Prehrana je temeljena na Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, te Izmjenama i dopunama programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u i dječjim vrtićima (NN 121/07) i svim važećim zakonskim propisima.

  • U dječjem vrtiću Fijolica jelovnike izrađuju nutricionisti NZZJZ PGŽ
  • Postoje četiri tipa zimskog i ljetnog jelovnika
  • Priprema hrane je svakodnevna, od svježih namirnica u vrtićkoj kuhinji
  • Posebnu važnost pridajemo zdravoj prehrani i navikavanju djece na zdrave namirnice (zobene pahuljice, svježa plava riba, kolači od mrkve, rogača i sl. izrađeni u vrtićkoj kuhinji)
  • Vrtić ima ugovor sa NZZJZ PGŽ koji redovito uzima uzorke hrane  kojim se analizira energetska vrijednost hrane te provjerava bakteriološka čistoća (hrane, pribora za jelo, prostora kuhinje i djelatnika)
  • U Vrtiću je uveden i HACCP sustav ,koji dodatno jamči zdravstvenu ispravnost hrane
  • Tijekom 10-satnog boravka u vrtiću djeca imaju sveukupno 5 obroka (uključujući i jutarnji obrok u dežurnoj skupini)
  • Jelovnik se posebno prilagođava djeci sa posebnim potrebama (npr. alergije na određene namirnice
  • Potiče se osamostaljivanje i samoposluživanje djece za vrijeme obroka u vrtiću, te usvajanje kulturno-higijenskih navika