IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dječji vrtić FIJOLICA (u daljnjem tekstu: Vrtić) nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.dv-fijolica.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(b) nerazmjerno opterećenje

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Dječji vrtić FIJOLICA proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  • krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
  • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
  • sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način, ovisno o platformi (drukčije preko računala, drukčije preko mobitela i dr.)
  • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena dana 08.09.2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Dječji vrtić FIJOLICA, u suradnji sa vanjskim suradnikom informatičarom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Vrtiću možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

  • telefonom na broj: 051 559 050
  • elektroničkom poštom: tajnik@dv-fijolica.hr
  • poštom na adresu: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski .

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjeva za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

  • Poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
  • Putem telefona na broj: 01 2099 115
  • Faksom na broj: 01 2099 122

Poveznica na internetsku stranicu Povjerenika za informiranje:  www.pristupinfo.hr