Odluka o poništenju javnog natječaja

  • 0

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 20. sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine donosi odluku o poništenju javnog natječaja.