Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 14. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 27.06.2022. godine do dana 29.06.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.