Odluka o poništenju javnog natječaja

  • -

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 08. sjednici održanoj dana 16.02.2022. godine odluku o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.01.2022. godine.