Natječaj za radno mjesto

  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 28.12.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočnog radnika