Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 04. sjednici održanoj dana 01.12.2021. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNI/A KUHAR/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice