Odluke o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 44. sjednici održanoj dana 14.01.2020. godine donosi sljedeće odluke o zasnivanju radnog odnosa:

  • Za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, sa punim radnim vremenom
  • Za obavljanje poslova radnog mjesta ŠVELJA-PRALJA u Dječjem vrtiću FIJOLICA na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom
  • Za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom