Prijedlog za izbor ravnatelja

  • 0

Prijedlog za izbor ravnatelja

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 43. stavka 1. alineje 6. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, na 44. sjednici održanoj dana 28.10.2020. godine utvrđuje PRIJEDLOG za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića FIJOLICA.