Author Archives: DV Fijolica

 • -

Poziv za upis djece

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 16. stavka 1. alineje 1. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2023./2024. godinu. Sve informacije o upisima možete preuzeti ispod.


 • -

Zaključak o natječaju za pomoćnog kuhara

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće je na 32. sjednici održanoj dana 12. travnja 2023. godine donijelo zaključak o natječaju za radno mjesto POMOĆNE KUHARICE/POMOĆNOG KUHARA. Tekst zaključka se može preuzeti ispod.


 • -

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 32. sjednici održanoj dana 12. travnja 2023. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNOG RADNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Tekst odluke se može preuzeti ispod.


 • -

Rezultati testiranja za radno mjesto pomoćnika

Category:NOVOSTI

 Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 24.03.2023. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T
o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto
POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Proveden je razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 11. travnja 2023. godine s početkom u 14,30 sati.

Razgovoru (intervjuu)  pristupili su sljedeći kandidati:

 • Luka Andrašević iz Crikvenice.

Utvrđuju se sljedeći rezultati razgovora (intervjua):

 1. Luka Andrašević iz Crikvenice
 • ukupno 49 od 50 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa izvršenog razgovora (intervjua).


 • -

Poziv za intervju

Category:NOVOSTI

Razgovor (intervju) s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto pomoćnika/ice za djecu s teškoćama u razvoju po natječaju objavljenom dana 24. ožujka 2023. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA će se održati dana 11. travnja 2023. godine (utorak) s početkom u 14,30 sati u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA. Tekst poziva može preuzeti ispod.


 • -

Natječaj za radno mjesto pomoćnika

Category:NOVOSTI

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 23. ožujka 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika za djecu s teškoćama – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (povećani opseg poslova). Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.


 • -

Natječaj za radno mjesto pomoćnog kuhara

Category:NOVOSTI

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 24. veljače 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog radnika). Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.


 • -

Upis u program predškole

Category:NOVOSTI

Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novog Vinodolskog, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole. Upis se provodi od 23. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program će se provoditi od 6. ožujka do 16. lipnja 2023. godine u trajanju od 3,5 sati svaki radni dan. Roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja predškole. Program predškole je besplatan.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje mailom na tajnik@dv-fijolica.hr ili osobno u poštanski sandučić vrtića/tajniku (uz najavu na 051/559050). Prije početka programa predškole roditelji su obvezni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Uz zahtjev za upis je potrebno priložiti:

 • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti “… u pedagoškoj godini 2022./2023.” te odabrati Program predškole);
 • presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta na području Grada Novog Vinodolskog (preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrde MUP-a o prebivalištu/boravištu djeteta u PDF formatu).

 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 27. sjednici održanoj dana 23. 11. 2022. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


 • 0

Rezultati testiranja

Category:NOVOSTI

.

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 04.11.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O B A V I J E S T
o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 22. studenog 2022. godine s početkom u 13,00 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

– Valentina Mazal iz Dramlja
– Katarina Maria Tomljanović iz Senja

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Valentina Mazal iz Dramlja

– Pismeno testiranje: ukupno 48 od 50 bodova
– Razgovor (intervju): ukupno 25 od 25 bodova

2. Katarina Maria Tomljanović iz Senja

– Pismeno testiranje: ukupno 8 od 50 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).