MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Obavijest za roditelje

Zbog radova na dogradnji vrtića, telefonske linije vrtića i mail (dv-fijolica@ri.t-com.hr) privremeno nisu dostupni. Za sva pitanja možete se javiti mailom tajniku (tajnik@dv-fijolica.hr), računovođi (racunovodstvo@dv-fijolica.hr) i psihologu (psiholog@dv-fijolica.hr).

Read More

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski na 43. sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića

Read More

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 28.09.2020. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta: STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/ICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim

Read More

Nove epidemiološke preporuke za rad vrtića

Modele i preporuke za rad vrtića u uvjetima povezanim s bolesti COVID 19 Ministarstva znanosti i obrazovanja možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Pripadne upute HZJZ-a možete preuzeti ovdje:

Read More

Upisi u pedagošku godinu 2020./2021.

Dragi roditelji, zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica i Upravnog vijeća vrtića sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom biti će upisana u pedagoškoj godini 2020./2021. po završetku radova na vrtiću. O početku polaska u vrtić svaki će roditelj biti obavješten na vrijeme (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 41. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 29.07.2020. do dana 30.07.2020. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

Read More