MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 25.02.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,

Read More

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 44. sjednici održanoj dana 14.01.2020. godine donosi sljedeće odluke o zasnivanju radnog odnosa: Za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČ/ICA u Dječjem

Read More

POZIV za upis djece u Program predškole

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje POZIV za upis djece u Program predškole.

Read More

Akcija „Vrtići za vrtiće“

Pozivamo Vas na uključivanje u akciju „Vrtići za vrtiće“ koju zajednički na Crikveničko – vinodolskom području pokreću vrtići „Cvrčak i mrav“ (Tribalj), „Fijolica“ (Novi Vinodolski) i „Radost“ (Crikvenica), a prema odluci aktiva ravnatelja dječjih vrtića PGŽ. Vrtići su odlučili pružiti prijeko potrebnu pomoć Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje, čija je zgrada teško oštećena u potresu.

Read More

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 22.12.2020. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta: ŠVELJA-PRALJA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom SPREMAČ/ICA

Read More

Obavijest za roditelje vezana uz COVID – 19

Poštovani roditelji, Jedan djelatnik DV Fijolica pozitivan je na COVID – 19 o čemu smo obavijestili roditelje polaznika odgojne skupine „Kitovi“ kojoj je prema uputi epidemiologa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, preventivno određena mjera samoizolacije koja će trajati do 30.11.2020. kada skupina ponovno počinje s radom. Svi prostori koje je navedena skupina koristila

Read More