MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Obavijest za roditelje vezana uz COVID – 19

Poštovani roditelji, Jedan djelatnik DV Fijolica pozitivan je na COVID – 19 o čemu smo obavijestili roditelje polaznika odgojne skupine „Kitovi“ kojoj je prema uputi epidemiologa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, preventivno određena mjera samoizolacije koja će trajati do 30.11.2020. kada skupina ponovno počinje s radom. Svi prostori koje je navedena skupina koristila

Read More

Obavijest roditeljima novoupisane djece u Dječji vrtić Fijolica

Grad Novi Vinodolski i Dječji vrtić Fijolica obavještavaju roditelje novoupisane djece u Dječji vrtić Fijolica da će se tehnički pregled projekta dogradnje i rekonstrukcije zgrade vrtića održati 26. studenog 2020. godine, a ishođenje Uporabne dozvole, što ju nužno za početak rada novog dijela objekta očekuje se kroz 10 dana od dana tehničkog pregleda. Slijedom navedenog

Read More

ZAKLJUČAK UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 44. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, a nakon prethodnog savjetovanja sa Stožerom civilne zaštite Grada Novi Vinodolski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 44. sjednici održanoj dana 28.10.2020. godine donosi ZAKLJUČAK vezan uz pridržavanje protuepidemijskih mjera.

Read More

Prijedlog za izbor ravnatelja

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 43. stavka 1. alineje 6. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, na 44. sjednici održanoj dana 28.10.2020. godine utvrđuje PRIJEDLOG za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Read More

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 44. sjednici održanoj dana 28.10.2020. godine donosi sljedeće odluke o zasnivanju radnog odnosa: Za obavljanje poslova radnog mjesta STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/ICA

Read More

Obavijest za roditelje

Zbog radova na dogradnji vrtića, telefonske linije vrtića i mail (dv-fijolica@ri.t-com.hr) privremeno nisu dostupni. Za sva pitanja možete se javiti mailom tajniku (tajnik@dv-fijolica.hr), računovođi (racunovodstvo@dv-fijolica.hr) i psihologu (psiholog@dv-fijolica.hr).

Read More