MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 30.12.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJE za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom) ODGOJITELJ/ICA

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 32. sjednici održanoj dana 30.10.2019. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do završetka pripravničkog staža, sa punim radnim

Read More

Poziv za upis djece u program predškole

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje POZIV za upis djece u Program predškole.

Read More

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 26.09.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto -ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA – -2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do

Read More

REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje REZULTATE UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU  2019./2020. GODINU Obavještavamo roditelje djece koji su podnijeli prijavu za upis u pedagošku 2019./2020. godinu u redovnom roku za upis, kao i one

Read More

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.07.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto: STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/ICA PRIPRAVNIK/ICA (1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do

Read More