MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Natječaji za radna mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.06.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta: POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 52. sjednici održanoj dana 02.06.2021.  godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u

Read More

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Dragi roditelji,ukoliko imate dijete u dobi od 3 mjeseca do 9 godina i želite biti aktivni sudionik prvog Nacionalnogistraživanja o prehrambenim navikama djece u Hrvatskoj, prijavite se!Istraživanje se provodi na području cijele države i Vaše sudjelovanje ključan je čimbenik uspješnogprovođenja ovog istraživanja.Kao znak zahvale za sudjelovanje, dobit ćete analizirane podatke o prehrani Vašeg djeteta i

Read More

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 12.05.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,

Read More

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2021./2022. godinu.

Read More

Ispravak obavijesti o samoizolaciji skupine „Žabice“

Poštovani roditelji! Obavještavamo Vas da zbog djeteta pozitivnog na testu SARS- CoV-2/COVID-19 cijela skupina “Žabice” odlazi u samoizolaciju na 10 dana od zadnjeg dana kontakta sa djetetom i to u periodu od 25.3.2021. do 4.4.2021. Skupina počinje s ponovnim radom 6.4.2021. U slučaju pojave simptomatologije koja je suspektna na COVID-19 (temperatura, respiratornu simptomi, proljevaste stolice)

Read More