MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

Stavljanje van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 05. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 15.12.2021. godine do dana 16.12.2021. godine donosi odluku o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 04. sjednici održanoj dana 01.12.2021. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: POMOĆNI/A

Read More

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 10.11.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,

Read More

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 02. sjednici održanoj dana 28.10.2021. godine donosi sljedeću odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta: POMAGAČ/ICA ZA RAD

Read More

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 13.10.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 2 izvršitelja, rad na

Read More

POZIV za upis djece u Program predškole

Na temelju članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje POZIV za upis djece u Program predškole Program predškole obvezatan je za svu djecu koja nisu upisana u Vrtić, a koja će biti školski obveznici naredne školske godine. Prijave za upis u program predškole primat će se

Read More