MOTO - VIZIJA - MISIJA

Vrtić bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja.

U ostvarivanju programa vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućava prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Read More

Kvalitetno živimo – sretno rastemo – zajedno učimo

Dječji vrtić Fijolica je ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje na području Grada Novog Vinodolskog. Vizija nam je samosvjesno dijete ojačano vrijednostima i kompetencijama koje mu omogućuju vlastiti razvoj, pripremaju ga za život, daljnje obrazovanje te doprinos razvoju društvene sredine.

Read More

Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić.

Istražujemo i mijenjamo odgojno obrazovnu praksu, živimo prava, uvažavamo različitosti, interese i sposobnosti, razvijamo kompetencije, usvajamo nova znanja.

Read More

NOVOSTI

ODLUKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 21. sjednici održanoj dana 30.01.2019. godine donosi: odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova

Read More

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 16.01.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta: SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA

Read More

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 17. sjednici održanoj dana 19.11.2018. godine donosi odluku o osnivanju radnog odnosa na određeno, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta

Read More

NATJEČAJ za radno mjesto POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 26.10.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Read More

Poziv za upis djece u Program predškole

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje POZIV za upis djece u Program predškole. Program predškole obvezatan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, dakle i za djecu koja ne pohađaju vrtić. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić

Read More

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 13. sjednici održanoj dana 31.08.2018. godine donosi odluku o osnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 5

Read More