Category Archives: NOVOSTI

 • 0

OBAVIJEST O PROVOĐENJU UPISA

Category:NOVOSTI

Obavještavaju se roditelji da će se, od ove pedagoške godine, redovni upisi u Dječji vrtić FIJOLICA obavljati elektroničkim putem, preko sljedeće poveznice:

https://e-upisi.hr/

Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava NIAS. Nakon klika na „Prijava“ prikazuje se spisak prihvaćenih vjerodajnica za prijavu u sustav. Nakon uspješne prijave, potrebno je kliknuti na „Upisi u dječje vrtiće.“  Roditelji se posebno pozivaju da prouče korisničke upute, navedene na dnu stranice, a nakon klika na „Upisi u dječje vrtiće.“

Redovni upisi u Vrtić na navedeni način provoditi će se od dana 06.05.2022. godine te je zahtjev za upis moguće predati u periodu od 12.05.2022. do 20.05.2022. godine, nakon čega slijedi obrada i evaluacija zahtjeva te objava rezultata bodovanja.

Roditelji će pravovremeno biti obavješteni o samome početku upisa kao i o planiranim video-edukacijama najavljenima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 16.03.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice


 • 0

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 10. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine donosi odluku o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene privremeno odsutne radnice,  za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.02.2022. godine.


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 10. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA.


 • 0

OBAVIJEST o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 21.02.2022. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića FIJOLICA, a nakon provedenog razgovora (intervjua), daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto

SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Proveden je razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto SPREMAČ/ICA u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 15. ožujka 2022. godine s početkom u 10,30 sati.

Razgovoru (intervjuu)  pristupili su sljedeći kandidati:

 • Sanja Petrinović iz Novog Vinodolskog,
 • Andrea Krišković Komadina iz Novog Vinodolskog.

Utvrđuju se sljedeći rezultati razgovora (intervjua):

 1. Sanja Petrinović iz Novog Vinodolskogukupno 48 od 50 bodova
 2. Andrea Krišković Komadina iz Novog Vinodolskogukupno 48 od 50 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa izvršenog razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 15.03.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Edita Kalafatić, član, v.r.  

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 21.02.2022. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno tri (3) prijave na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Sanja Petrinović iz Novog Vinodolskog,
 • Adrijana Babić iz Bribira,
 • Andrea Krišković Komadina iz Novog Vinodolskog.

2. Razgovor (intervju) kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 15.03.2022. godine (utorak) s početkom u 10,30 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

                        Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe razgovoru (intervjuu), dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu). Kandidati su se ujedno dužni pridržavati svih epidemioloških mjera (nositi masku te izmjeriti tjelesnu temperaturu pri ulasku u Vrtić).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

3. Razgovor (intervju), sastoji se od šest (6) pitanja. Prvo pitanje se ne boduje, a preostalih pet (5) nose maksimalno deset (10) bodova svatko.

4. O rezultatima razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 10.03.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Edita Kalafatić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 23.02.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 16.02.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 2 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 08. sjednici održanoj dana 16.02.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA.


 • -

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 08. sjednici održanoj dana 16.02.2022. godine odluku o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.01.2022. godine.