Category Archives: NOVOSTI

 • 0

OBAVIJEST O REZULTATIMA INTERVJUA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 10.06.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o rezultatima inttervjua.


 • 0

OBAVIJEST kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 10.06.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

1. Po raspisanom natječaju pristigla je ukupno jedna (1) prijava na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Dario Tomljanović iz Klenovice, 51250 Novi Vinodolski

2. Razgovor (intervju) kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 28.06.2022. godine (utorak) s početkom u 10,30 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe razgovoru (intervjuu), dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

3. Razgovor (intervju), sastoji se od šest (6) pitanja. Prvo pitanje se ne boduje, a preostalih pet (5) nose maksimalno deset (10) bodova svatko.

4. O rezultatima razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 23.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Edita Kalafatić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 21. lipnja 2022. godine s početkom u 13,15 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

 • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
 • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
 • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
 • Ivana Spoja iz Bribira

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Željka Veber iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 48 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

2. Iva Andonov iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 49,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 22 od 25 bodova

3. Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski

 • Pismeno testiranje: ukupno 47 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

4. Ivana Spoja iz Bribira

 • Pismeno testiranje: ukupno 47,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 21 od 25 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 23.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno četiri (4) prijave na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
 • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
 • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
 • Ivana Spoja iz Bribira

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 21.06.2022. godine (utorak), s početkom u 13,15 sati, u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
 • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
 • O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije do dana 24.06.2022. godine.

U Novom Vinodolskom, dana 10.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 08.06.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 25.05.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 4 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom


 • 0

POZIV ZA UPIS DJECE

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 16. stavka 1. alineje 1. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2022./2023. godinu.


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 11. sjednici održanoj dana 20.04.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA.


 • 0

Obavijest o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 24.03.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA i na internetskim stranicama portala Tunera.info daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 13. travnja 2022. godine s početkom u 13,15 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu)  pristupili su sljedeći kandidati:

 • Iva Grbac iz Novog Vinodolskog,

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

 1. Iva Grbac iz Novog Vinodolskog
 • Pismeno testiranje: ukupno 47,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 24 od 25 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 14.04.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Tijana Zoričić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 24.03.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA i na internetskim stranicama portala Tunera.info daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 1. Po raspisanom natječaju pristigla je ukupno jedna (1) prijava na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

                        – Iva Grbac iz Novog Vinodolskog

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 13.04.2022. godine (srijeda) s početkom u 13,15 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

                        Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidati su se ujedno dužni pridržavati svih epidemioloških mjera (nositi masku te izmjeriti tjelesnu temperaturu pri ulasku u Vrtić).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
 • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
 •  O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja.

U Novom Vinodolskom, dana 08.04.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

 2. Tijana Zoričić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.