Category Archives: NOVOSTI

 • 0

POZIV ZA NAKNADNI UPIS DJECE

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 16. stavka 1. alineje 1. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za naknadni upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2022./2023. godinu.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.09.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

– ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi povećanja opsega posla


 • 0

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE VRTIĆA

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski na 18. sjednici održanoj dana 25.08.2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića.


 • 0

REZULTATI REDOVNIH UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU  2022./2023. GODINU

Category:NOVOSTI

Zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica, sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom, čiji su roditelji predali zahtjev za upis putem web aplikacije e-Upisi, biti će upisana u pedagoškoj godini 2022./2023.

O početku polaska u Vrtić svaki će roditelj biti obavješten krajem kolovoza (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu dana).

Djeca s potpunom upisnom dokumentacijom, predanom izvan redovnog roka, van web aplikacije e-Upisi, stavljaju se na listu čekanja te će biti upisana kada se za to stvore uvjeti. Do tada se roditelji upućuju da prate pretinac elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u Vrtiću.

Prije samog polaženja u Vrtić, s roditeljem će se najkasnije do 31. kolovoza sklopiti Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. U tom roku roditelj je dužan dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (ne stariju od tjedan dana), uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni Vrtića i potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića.

Ukoliko roditelj bez pravdanog razloga ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih.

Komisija za provođenje upisa

KLASA: 601-01/22-10/01

URBROJ: 2107/02-11-10-22-3

Novi Vinodolski, 27.07.2022. godine.


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 15. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 04.07.2022. godine do dana 06.07.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 14. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 27.06.2022. godine do dana 29.06.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


 • 0

OBAVIJEST O REZULTATIMA INTERVJUA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 10.06.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o rezultatima inttervjua.


 • 0

OBAVIJEST kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 10.06.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

1. Po raspisanom natječaju pristigla je ukupno jedna (1) prijava na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Dario Tomljanović iz Klenovice, 51250 Novi Vinodolski

2. Razgovor (intervju) kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 28.06.2022. godine (utorak) s početkom u 10,30 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe razgovoru (intervjuu), dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

3. Razgovor (intervju), sastoji se od šest (6) pitanja. Prvo pitanje se ne boduje, a preostalih pet (5) nose maksimalno deset (10) bodova svatko.

4. O rezultatima razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 23.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Edita Kalafatić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 21. lipnja 2022. godine s početkom u 13,15 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

 • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
 • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
 • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
 • Ivana Spoja iz Bribira

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Željka Veber iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 48 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

2. Iva Andonov iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 49,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 22 od 25 bodova

3. Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski

 • Pismeno testiranje: ukupno 47 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

4. Ivana Spoja iz Bribira

 • Pismeno testiranje: ukupno 47,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 21 od 25 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 23.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno četiri (4) prijave na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
 • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
 • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
 • Ivana Spoja iz Bribira

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 21.06.2022. godine (utorak), s početkom u 13,15 sati, u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
 • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
 • O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije do dana 24.06.2022. godine.

U Novom Vinodolskom, dana 10.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.