Category Archives: NOVOSTI

 • 0

Obavijest o pismenom testiranju kandidata

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 04.11.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno dvije (2) prijave na natječaj.

   Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Valentina Mazal iz Dramlja
 • Katarina Maria Tomljanović iz Senja

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 22.11.2022. godine (utorak) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

3. Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.

4. Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju)

5. O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja i razgovora (intervjua).


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.11.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

 • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla

 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 26. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 03.11.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNIK/ICA ZA  DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


 • 0

REZULTATI INTERVJUA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 19.10.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o rezultatima intervjua.


 • 0

POZIV ZA INTERVJU

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 19.10.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o pozivu na intervju.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 18.10.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

– POMOĆNIK/ICA ZA  DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi povećanja opsega posla


 • 0

Odluka o imenovanju ravnatelja

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 4. listopada 2022. godine donosi odluku o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica.


 • 0

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 20. sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine donosi odluku o poništenju javnog natječaja.


 • 0

Rezultati testiranja

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 05.09.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

                Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 19. rujna 2022. godine s početkom u 13,15 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

 • Valentina Mazal iz Dramlja
 • Iva Grbac iz Novog Vinodolskog
 • Ursula Radonić iz Rijeke

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Valentina Mazal iz Dramlja

 • Pismeno testiranje: ukupno 42 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 21 od 25 bodova

2. Iva Grbac iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 47 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 21 od 25 bodova

3. Ursula Radonić iz Rijeke

 • Pismeno testiranje: ukupno 38 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 13 od 25 bodova

             Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 20.09.2022. godine.

                                                                                           Povjerenstvo:

                                                                                                    1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

                                                                                            2. Tijana Zoričić, član, v.r.

                                                                                                  3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


 • 0

Obavijest o pismenom testiranju kandidata

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 05.09.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno četiri (4) prijave na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

 • Valentina Mazal iz Dramlja
 • Stela Cvitković iz Klenovice
 • Iva Grbac iz Novog Vinodolskog
 • Ursula Radonić iz Rijeke

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 19.09.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,15 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
 • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
 • O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja.

U Novom Vinodolskom, dana 16.09.2022. godine.

                                                                                                                Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

                                                                                            2. Tijana Zoričić, član, v.r.

                                                                                                  3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.