Author Archives: DV Fijolica

 • -

Natječaj za radno mjesto pomoćnog kuhara

Category:NOVOSTI

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Fijolica” je dana 24. veljače 2023. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog radnika). Uvjete natječaja možete preuzeti u dokumentu ispod.


 • -

Upis u program predškole

Category:NOVOSTI

Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novog Vinodolskog, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole. Upis se provodi od 23. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program će se provoditi od 6. ožujka do 16. lipnja 2023. godine u trajanju od 3,5 sati svaki radni dan. Roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja predškole. Program predškole je besplatan.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje mailom na tajnik@dv-fijolica.hr ili osobno u poštanski sandučić vrtića/tajniku (uz najavu na 051/559050). Prije početka programa predškole roditelji su obvezni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Uz zahtjev za upis je potrebno priložiti:

 • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti “… u pedagoškoj godini 2022./2023.” te odabrati Program predškole);
 • presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta na području Grada Novog Vinodolskog (preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrde MUP-a o prebivalištu/boravištu djeteta u PDF formatu).

 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 27. sjednici održanoj dana 23. 11. 2022. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


 • 0

Rezultati testiranja

Category:NOVOSTI

.

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 04.11.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O B A V I J E S T
o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 22. studenog 2022. godine s početkom u 13,00 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

– Valentina Mazal iz Dramlja
– Katarina Maria Tomljanović iz Senja

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Valentina Mazal iz Dramlja

– Pismeno testiranje: ukupno 48 od 50 bodova
– Razgovor (intervju): ukupno 25 od 25 bodova

2. Katarina Maria Tomljanović iz Senja

– Pismeno testiranje: ukupno 8 od 50 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).


   • 0

   Obavijest o pismenom testiranju kandidata

   Category:NOVOSTI

   Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 04.11.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

   O  B  A  V  I  J  E  S  T

   kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

   1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno dvije (2) prijave na natječaj.

      Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

   • Valentina Mazal iz Dramlja
   • Katarina Maria Tomljanović iz Senja

   2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 22.11.2022. godine (utorak) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

   Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

   Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

   3. Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.

   4. Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju)

   5. O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja i razgovora (intervjua).


   • 0

   Natječaj za radno mjesto

   Category:NOVOSTI

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.11.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

   • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla

   • 0

   Odluka o zasnivanju radnog odnosa

   Category:NOVOSTI

   Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 26. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 03.11.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNIK/ICA ZA  DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


   • 0

   REZULTATI INTERVJUA

   Category:NOVOSTI

   Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 19.10.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o rezultatima intervjua.


   • 0

   POZIV ZA INTERVJU

   Category:NOVOSTI

   Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 19.10.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje obavijest o pozivu na intervju.


   • 0

   Natječaj za radno mjesto

   Category:NOVOSTI

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 18.10.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

   – POMOĆNIK/ICA ZA  DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi povećanja opsega posla