Author Archives: DV Fijolica

 • 0

Uputa za provođenje specifičnih mjera zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Category:NOVOSTI
 • u vrtić ne smije ući nitko tko ima najmanje jedan od simptoma infekcije dišnog sustava (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, grlobolju, kratki dah). Ovo se odnosi na osoblje vrtića, djecu i osobe koje ih dovode i odvode iz vrtića;
 • u slučaju odsustva djeteta (putovanje, boravak u kući u vrijeme praznika ili bilo koji drugi razlog, osim bolesti) obavezno o tome unaprijed obavijestite odgojitelja;
 • molimo da se pridržavate liječničkih uputa i obavještavate nas o zdravstvenom stanju djeteta;
 • svaki izostanak djeteta više od 2 dana koji nije najavljen odgojitelju tretiramo kao bolest i dužni ste donijeti liječničku potvrdu;
 • do daljnjega nemojte u vrtić donositi nikakve igračke i redovito održavajte sadržaj ruksaka čistim, kao i papuče (češće ih prati!);
 • prijem stranaka ograničen je samo na nužnu razinu, za sve drugo obratite se vrtiću telefonski;
 • roditeljski sastanci, stručna usavršavanja i ostale organizirane aktivnosti van i unutar ustanove odgođene su do daljnjega;
 • prema potrebi će se uvesti nove mjere, stoga pratite oglasnu ploču i mrežne stranice vrtića.

Oslanjamo se i na individualnu odgovornost i savjesnost svakog korisnika vrtića, kao i osoblja, da će se pridržavati uputa nadležnih institucija o “higijenskom” ponašanju i kako se zaštititi od zaraze, kao i da neće dolaziti niti dovoditi djecu u vrtić ako imaju neki od simptoma ili respiratornih problema.

Radi zdravlja i sigurnosti djece i Vašeg zdravlja, molimo da se pridržavate uputa. Hvala!

Ravnateljica:

Nensi Dražić


 • 0

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 30.12.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

NATJEČAJE
za radna mjesta

 • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom)
 • ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme u trajanju do 60 dana, sa punim radnim vremenom)
 • POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (2 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom)

 • 0

Poziv za upis djece u program predškole

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje POZIV za upis djece u Program predškole.


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 26.09.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto

-ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA –

-2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka pripravničkog staža-

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje:


 • -

REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

REZULTATE UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU  2019./2020. GODINU

Obavještavamo roditelje djece koji su podnijeli prijavu za upis u pedagošku 2019./2020. godinu u redovnom roku za upis, kao i one koji su podnijeli prijavu prije održavanja Komisije, a van redovnog roka za upis, da su u Vrtić, za 09. mjesec 2019. godine,  primljena  sva djeca.  

Djeca koja do 02.09.2019. godine nisu još napunila godinu dana, kreću u Vrtić čim napune godinu dana.

  Dodatne informacije možete dobiti u Vrtiću.

  Po konačnosti Rezultata upisa, a prije zaključivanja Ugovora o korištenju programa Vrtića, roditelj je dužan :

 • dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
 • uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni Vrtića,
 • potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića.

  Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih.

  Ugovor o korištenju programa Vrtića mora biti zaključen najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine. Ukoliko roditelj ne potpiše Ugovor do toga roka, dijete se briše s Liste upisanih.

  Roditeljski sastanak uoči početka pedagoške godine održati će se najkasnije krajem 08. mjeseca 2019. godine. Na istome sastanku s roditeljima će biti potpisani ugovori o korištenju usluga Vrtića za pedagošku 2019./2020. godinu. Zdravstveni pregled djeteta treba se obaviti neposredno prije održavanja roditeljskog sastanka te Vrtić upozorava roditelje da isti ne obave ranije, zbog mogućih promjena u zdravstvenom stanju djeteta. Liječničku potvrdu potrebno je donijeti sa sobom na roditeljski sastanak.

Pedagoška godina počinje 02.09.2019. godine.

            Od osobnih stvari dijete treba imati:

– papuče

– ručnik

– pidžamu – za 10-satne programe

            Djeci i roditeljima želimo ugodan boravak u našem Vrtiću!!!

Komisija za provođenje upisa

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA”

NOVI VINODOLSKI

KLASA: 601-01/19-10/01

URBROJ: 2107/02-11-10-19-3

Novi Vinodolski, 25.07.2019. godine.


 • 0

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.07.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto:

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/ICA PRIPRAVNIK/ICA (1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka pripravničkog staža)


 • -

POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2019./2020. godinu

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2019./2020. godinu.


 • -

Poziv za upis djece u Program predškole

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

POZIV

za upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezatan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, dakle i za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dakle za djecu koja već pohađaju vrtić nije potrebno predavati posebnu prijavu za upis u program predškole.

Program predškole je besplatan.

Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2018. do 29.10.2018. g., svakim radnim danom od 08,00-14,00 sati u tajništvu Vrtića.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu za upis (podignuti u tajništvu Vrtića ili na sljedećoj poveznici: https://www.dv-fijolica.hr/wp-content/uploads/2018/05/ZahtjevZaUpis0905.pdf);
 • presliku djetetova rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).

U Novom Vinodolskom, dana 10.10.2018. godine.


 • -

OBAVIJEST O LISTI DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje obavijest o listi djece primljene u vrtić za pedagošku  2018./2019. godinu.

Tekst obavijesti možete preuzeti ovdje.


 • -

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2018./19. god.

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2018./19. god.