Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025. godinu

  • -

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025. godinu

Category:NOVOSTI

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2024./2025. godinu i to za sljedeće programe:

  • cjelodnevni 10-satni program vrtića
  • cjelodnevni 10-satni program jaslica.

Prijave za upis primat će se od 9.5.2024. do 17.5.2024. u 12:00h, putem web aplikacije e-Upisi. Aplikaciji se pristupa preko sljedećeg linka: https://e-upisi.hr.

Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava NIAS. Nakon klika na „Prijava“ prikazuje se spisak prihvaćenih vjerodajnica za prijavu u sustav. Nakon uspješne prijave, potrebno je kliknuti na „Upisi u dječje vrtiće.“

Roditelji se posebno pozivaju da prouče korisničke upute, a za prijavu putem web aplikacije potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Roditelji se pozivaju da prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Više informacija o pozivu možete pročitati na sljedećoj poveznici ili upitom putem telefona i  elektroničke pošte na sljedeće adrese:

Ravnateljica Ana Debelić, T.  091 133 3877, anadebelic203@gmail.com

Tajnik, Vladimir Mrzljak, T. 051 559 050,  tajnik@dv-fijolica.hr

POZIV ZA UPISE 2024./25.