Odluka o zasnivanju radnog odnosa (pomoćnik)

  • -

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (pomoćnik)

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 47. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Tekst odluke se može preuzeti ispod.