Upis u program predškole

  • -

Upis u program predškole

Category:NOVOSTI

Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novog Vinodolskog, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole. Upis se provodi od 23. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program će se provoditi od 6. ožujka do 16. lipnja 2023. godine u trajanju od 3,5 sati svaki radni dan. Roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja predškole. Program predškole je besplatan.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje mailom na tajnik@dv-fijolica.hr ili osobno u poštanski sandučić vrtića/tajniku (uz najavu na 051/559050). Prije početka programa predškole roditelji su obvezni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Uz zahtjev za upis je potrebno priložiti:

  • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti “… u pedagoškoj godini 2022./2023.” te odabrati Program predškole);
  • presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  • dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta na području Grada Novog Vinodolskog (preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrde MUP-a o prebivalištu/boravištu djeteta u PDF formatu).