Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 27. sjednici održanoj dana 23. 11. 2022. godine donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.


Leave a Reply