Odluka o imenovanju ravnatelja

  • 0

Odluka o imenovanju ravnatelja

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 4. listopada 2022. godine donosi odluku o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica.