Obavijest o pismenom testiranju kandidata

  • 0

Obavijest o pismenom testiranju kandidata

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA, po natječaju objavljenom dana 05.09.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno četiri (4) prijave na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

  • Valentina Mazal iz Dramlja
  • Stela Cvitković iz Klenovice
  • Iva Grbac iz Novog Vinodolskog
  • Ursula Radonić iz Rijeke

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 19.09.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,15 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
  • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
  • O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja.

U Novom Vinodolskom, dana 16.09.2022. godine.

                                                                                                                Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

                                                                                            2. Tijana Zoričić, član, v.r.

                                                                                                  3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.