Natječaj za radno mjesto

  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.09.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

– ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi povećanja opsega posla