REZULTATI REDOVNIH UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU  2022./2023. GODINU

  • 0

REZULTATI REDOVNIH UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU  2022./2023. GODINU

Category:NOVOSTI

Zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica, sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom, čiji su roditelji predali zahtjev za upis putem web aplikacije e-Upisi, biti će upisana u pedagoškoj godini 2022./2023.

O početku polaska u Vrtić svaki će roditelj biti obavješten krajem kolovoza (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu dana).

Djeca s potpunom upisnom dokumentacijom, predanom izvan redovnog roka, van web aplikacije e-Upisi, stavljaju se na listu čekanja te će biti upisana kada se za to stvore uvjeti. Do tada se roditelji upućuju da prate pretinac elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u Vrtiću.

Prije samog polaženja u Vrtić, s roditeljem će se najkasnije do 31. kolovoza sklopiti Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. U tom roku roditelj je dužan dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (ne stariju od tjedan dana), uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni Vrtića i potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića.

Ukoliko roditelj bez pravdanog razloga ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih.

Komisija za provođenje upisa

KLASA: 601-01/22-10/01

URBROJ: 2107/02-11-10-22-3

Novi Vinodolski, 27.07.2022. godine.