Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 15. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 04.07.2022. godine do dana 06.07.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta EKONOM-VOZAČ/EKONOMKA-VOZAČICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.