OBAVIJEST o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

 • 0

OBAVIJEST o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rezultatima pismenog testiranja i razgovora (intervjua) za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

Provedeno je pismeno testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u prostorijama zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA dana 21. lipnja 2022. godine s početkom u 13,15 sati.

Pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu) pristupili su sljedeći kandidati:

 • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
 • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
 • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
 • Ivana Spoja iz Bribira

Utvrđuju se sljedeći rezultati pismenog testiranja i razgovora (intervjua):

1. Željka Veber iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 48 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

2. Iva Andonov iz Novog Vinodolskog

 • Pismeno testiranje: ukupno 49,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 22 od 25 bodova

3. Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski

 • Pismeno testiranje: ukupno 47 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 23 od 25 bodova

4. Ivana Spoja iz Bribira

 • Pismeno testiranje: ukupno 47,5 od 50 bodova
 • Razgovor (intervju): ukupno 21 od 25 bodova

Ravnateljici Dječjeg vrtića FIJOLICA dostavlja se kompletna dokumentacija sa pismenog testiranja i razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 23.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.