OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

  • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 26.05.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

  1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno četiri (4) prijave na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

  • Željka Veber iz Novog Vinodolskog
  • Iva Andonov iz Novog Vinodolskog
  • Kristina Vevc iz Povila, 51250 Novi Vinodolski
  • Ivana Spoja iz Bribira

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 21.06.2022. godine (utorak), s početkom u 13,15 sati, u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
  • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
  • O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije do dana 24.06.2022. godine.

U Novom Vinodolskom, dana 10.06.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Tijana Zoričić, predsjednik, v.r.

2. Veronika Kostrenčić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.