OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

  • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje i razgovor (intervju) sa kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 24.03.2022. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA i na internetskim stranicama portala Tunera.info daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

  1. Po raspisanom natječaju pristigla je ukupno jedna (1) prijava na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

                        – Iva Grbac iz Novog Vinodolskog

2. Pismeno testiranje kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 13.04.2022. godine (srijeda) s početkom u 13,15 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

                        Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidati su se ujedno dužni pridržavati svih epidemioloških mjera (nositi masku te izmjeriti tjelesnu temperaturu pri ulasku u Vrtić).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  • Pisano testiranje biti će po popisu literature koja je objavljena u natječaju za zasnivanje radnog odnosa.
  • Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju istog će se dana obaviti razgovor (intervju).
  •  O rezultatima testiranja i razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog testiranja.

U Novom Vinodolskom, dana 08.04.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

 2. Tijana Zoričić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.


Leave a Reply