Odluka o poništenju javnog natječaja

  • 0

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 10. sjednici održanoj dana 16.03.2022. godine donosi odluku o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene privremeno odsutne radnice,  za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.02.2022. godine.