OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

  • 0

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za razgovor (intervju) sa  kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 21.02.2022. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića FIJOLICA daje sljedeću

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

SPREMAČ/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA

  1. Po raspisanom natječaju pristigle su ukupno tri (3) prijave na natječaj.

                        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja su:

  • Sanja Petrinović iz Novog Vinodolskog,
  • Adrijana Babić iz Bribira,
  • Andrea Krišković Komadina iz Novog Vinodolskog.

2. Razgovor (intervju) kandidata iz točke 1. ove Obavijesti održati će se dana 15.03.2022. godine (utorak) s početkom u 10,30 sati u prostorijama Zbornice Dječjeg vrtića FIJOLICA.

                        Kandidati iz točke 1. ove Obavijesti koji pristupe razgovoru (intervjuu), dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu). Kandidati su se ujedno dužni pridržavati svih epidemioloških mjera (nositi masku te izmjeriti tjelesnu temperaturu pri ulasku u Vrtić).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

3. Razgovor (intervju), sastoji se od šest (6) pitanja. Prvo pitanje se ne boduje, a preostalih pet (5) nose maksimalno deset (10) bodova svatko.

4. O rezultatima razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Dječjeg vrtića FIJOLICA, najkasnije dan nakon obavljenog razgovora (intervjua).

U Novom Vinodolskom, dana 10.03.2022. godine.

Povjerenstvo:

1. Dino Stošić, predsjednik, v.r.

2. Edita Kalafatić, član, v.r.

3. Vladimir Mrzljak, član, v.r.