Stavljanje van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Stavljanje van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 05. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 15.12.2021. godine do dana 16.12.2021. godine donosi odluku o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, zbog odustanka izabranog kandidata.