REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

  • 0

REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje


REZULTATE UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU


Zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica, sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom biti će upisana u pedagoškoj godini 2021./2022. O početku polaska u Vrtić svaki će roditelj biti obavješten krajem kolovoza (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu dana). Djeca s potpunom upisnom dokumentacijom, predanom izvan redovnog roka, stavljaju se na listu čekanja te će biti upisana kada se za to stvore uvjeti. Do tada se roditelji upućuju da prate pretinac elektroničke pošte. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u Vrtiću. Prije samog polaženja u Vrtić, s roditeljem će se najkasnije do 31. kolovoza sklopiti Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. U tom roku roditelj je dužan dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (ne stariju od tjedan dana), uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni Vrtića i potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića. Ukoliko roditelj bez pravdanog razloga ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih. Komisija za provođenje upisa DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA” NOVI VINODOLSKI KLASA: 601-01/21-10/01 URBROJ: 2107/02-11-10-21-3