Natječaji za radna mjesta

  • 0

Natječaji za radna mjesta

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.06.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla