Obavijest za roditelje

  • 0

Obavijest za roditelje

Category:NOVOSTI

Poštovani roditelji!

Obavještavamo Vas da zbog djeteta pozitivnog na testu SARS- CoV-2/COVID-19 cijela skupina “Žabice” odlazi u samoizolaciju na 10 dana od zadnjeg dana kontakta sa djetetom i to u periodu od 25.3.2021. do 6.4.2021. Skupina počinje s ponovnim radom 6.4.2021. U slučaju pojave simptomatologije koja je suspektna na COVID-19 (temperatura, respiratornu simptomi, proljevaste stolice) roditelji djeteta trebaju posjetiti izabranog pedijatra. Obzirom da će jedan od roditelja skrbiti o djetetu tijekom samoizolacije uputno je da se javi obiteljskom liječniku radi otvaranja bolovanja. Uputno je da i mlađa djeca odu u samoizolaciju, a starija djeca (školska dob) mogu nastaviti pohađati školu ukoliko ne ostvaruju kontakt sa osobama u samoizolaciji.