Početak aktivnosti vrtića na daljinu

  • 0

Početak aktivnosti vrtića na daljinu

Category:NOVOSTI,VRTICNADALJINU

Danas smo počeli s aktivnostima u sklopu vrtića na daljinu, a neke primjere možete vidjeti u izborniku na stranici istog naziva.

Kako je najavljeno, distribucija materijala djeci i roditeljima ići će putem ustaljenih internetskih kanala koji se već koriste za komunikaciju s roditeljima, a na web stranicama će biti objavljeni samo neki primjeri aktivnosti.