UNUTARNJE USTROJSTVO

Dječji vrtić FIJOLICA javna je ustanova čiji osnivač je Grad Novi Vinodolski. Vrtić je osnovan dana 21. lipnja 1994. godine Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića RADOST na dvije ustanove.

Unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića FIJOLICA:

 1. Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Sukladno Statutu Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće ima pet (5) članova:

1. Dino Stošić (predsjednik)

2. Maja Pilepić (zamjenik predsjednika)

3. Vesna Mrzljak (član)

4. Tijana Zoričić (član)

5. Marija Balić (član)

6. Ravnatelj


2. Ravnatelj

Poslovodni i stručni voditelj Vrtića je ravnatelj. Ravnateljica Dječjeg vrtića FIJOLICA je Ana Debelić.

KONTAKT PODATCI RAVNATELJICE: telefon: 051 244 029, fax: 051 244 189, mail: dv-fijolica@ri.t-com.hr


3. Odgojiteljsko vijeće

Osim ravnatelja i Upravnog vijeća, Vrtić kao stručno tijelo ima i Odgojiteljsko vijeće, kojega čine odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji rade na ostvarivanju predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.