TEMELJNE INFORMACIJE I UNUTARNJE USTROJSTVO

Temeljne informacije:

Dječji vrtić FIJOLICA javna je ustanova čiji je osnivač Grad Novi Vinodolski.

Vrtić je osnovan dana 21. lipnja 1994. godine Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića RADOST na dvije ustanove.

SJEDIŠTE: Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski

OIB: 24974049154

MATIČNI BROJ: 01129988

MAIL ZA PRIMITAK UPITA I DRUGIH PODNESAKA: tajnik@dv-fijolica.hr

BROJ TELEFONA: 051 244 029

FAX: 051 244 189

RADNO VRIJEME: 06,30-17,00

 

Unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića FIJOLICA:

 1. Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Sukladno Statutu Dječjeg vrtića FIJOLICA Upravno vijeće ima pet (5) članova:

  1. Martina Martinčić (predsjednik)
  2. Maja Pilepić (zamjenik predsjednika)
  3. Vesna Mrzljak (član)
  4. Ana Franko (član)
  5. Davor Dorić (član)
  6. Ravnatelj

 

2. Ravnatelj

Poslovodni i stručni voditelj Vrtića je ravnatelj. Ravnateljica Dječjeg vrtića FIJOLICA je mr.sc. Nensi Dražić, prof.

KONTAKT PODATCI RAVNATELJICE: telefon: 051 244 029, fax: 051 244 189, mail: dv-fijolica@ri.t-com.hr

 

3. Odgojiteljsko vijeće

Osim ravnatelja i Upravnog vijeća, Vrtić kao stručno tijelo ima i Odgojiteljsko vijeće, kojega čine odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji rade na ostvarivanju predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.