RADNICI

Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski

Popis radnika

 1. Popis odgojitelj po grupama
  • JEŽIĆI (soba 1): Suzana Tomić i Snježana Butković (poludnevna skupina)
  • KITOVI (soba 2): Ana Franko, Mandalena Sokolić, pomagač za rad s djecom s teškoćama u razvoju: Iva Dražić (cjelodnevna skupina)
  • LEPTIRIĆI (soba 3): Marica Butković i Sanja Butković (cjelodnevna skupina)
  • ZVJEZDICE (soba 4): Vlasta Nižetić i Željka Ugrin Cvjetičanin (cjelodnevna skupina)
  • PUŽIĆI (soba 5): Maja Klarić Tus i Vjenceslava Sokolić (jaslice)
  • PREDŠKOLA (MALA ŠKOLA): Iva Peroš Jovanović
 2. Zdravstvena voditeljica: Edita Kalafatić, viša medicinska sestra
 3. Administrativno osoblje:
  • Tajnik: Vladimir Mrzljak, mag. iur.
  • Administrativno-računovodstveni djelatnik:  Diana Dražić
 4. Kuhinjsko osoblje:
  • Gordana Radić (kuhar)
  • Mirjana Buneta (kuhar)
  • Ines Vidović (pomoćni kuhar)
 5. Domar-ekonom: Ivica Orlić
 6. Spremačice:
  • Tatjana Bažok
  • Ivanka Rubčić
 7. Pralja: Milka Butorac