Category Archives: NOVOSTI

 • -

POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2019./2020. godinu

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Komisija za provođenje upisa objavljuje POZIV za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2019./2020. godinu.


 • -

ODLUKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 24. sjednici održanoj dana 09.05.2019. godine donosi slijedeće odluke o zasnivanju radnog odnosa:


 • 0

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 25.03.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

 • ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA (1 Izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u trajanju do 31.08.2020. godine)
 • VODITELJ/ICA RAČUVODSTVA (1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom)

 • -

Poziv za upis djece u Program predškole

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

POZIV

za upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezatan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, dakle i za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dakle za djecu koja već pohađaju vrtić nije potrebno predavati posebnu prijavu za upis u program predškole.

Program predškole je besplatan.

Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2018. do 29.10.2018. g., svakim radnim danom od 08,00-14,00 sati u tajništvu Vrtića.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu za upis (podignuti u tajništvu Vrtića ili na sljedećoj poveznici: http://www.dv-fijolica.hr/wp-content/uploads/2018/05/ZahtjevZaUpis0905.pdf);
 • presliku djetetova rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).

U Novom Vinodolskom, dana 10.10.2018. godine.


 • -

Natječaji za radna mjesta

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 10.08.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za radna mjesta:

ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.


 • -

OBAVIJEST O LISTI DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje obavijest o listi djece primljene u vrtić za pedagošku  2018./2019. godinu.

Tekst obavijesti možete preuzeti ovdje.


 • -

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2018./19. god.

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2018./19. god.


 • -

Rezultati testiranja za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Category:NOVOSTI

Povjerenstvo za testiranje kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA u Dječjem vrtiću FIJOLICA po natječaju objavljenom dana 05.03.2018. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića FIJOLICA, Grada Novi Vinodolski i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića FIJOLICA, a nakon provedenog testiranja, daje OBAVIJEST o rezultatima testiranja za radno mjesto VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA u Dječjem vrtiću FIJOLICA.

Tekst obavijesti možete preuzeti ovdje.


 • -

Natječaj za radno mjesto POMOĆNI KUHAR

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 23.03.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto POMOĆNI KUHAR.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje


 • -

Obilježavanje svjetskog dana osoba sa Down sindromom u Dječjem vrtiću Fijolica

Category:NOVOSTI

U Dječjem vrtiću Fijolica obilježen je svjetski dan osoba sa Down sindromom.