Author Archives: admin

  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 16.02.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 2 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom


  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 08. sjednici održanoj dana 16.02.2022. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA.


  • -

Odluka o poništenju javnog natječaja

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 08. sjednici održanoj dana 16.02.2022. godine odluku o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Vrtića te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.01.2022. godine.


  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 27.01.2022. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutnih radnica


  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 28.12.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočnog radnika


  • 0

Stavljanje van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 05. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 15.12.2021. godine do dana 16.12.2021. godine donosi odluku o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, zbog odustanka izabranog kandidata.


  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 04. sjednici održanoj dana 01.12.2021. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNI/A KUHAR/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice


  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 10.11.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočnog radnika


  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 02. sjednici održanoj dana 28.10.2021. godine donosi sljedeću odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom


  • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 13.10.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla