Author Archives: admin

 • 0

Stavljanje van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 05. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 15.12.2021. godine do dana 16.12.2021. godine donosi odluku o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice, za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI/A KUHAR/ICA, zbog odustanka izabranog kandidata.


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 04. sjednici održanoj dana 01.12.2021. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNI/A KUHAR/ICA u Dječjem vrtiću FIJOLICA, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 10.11.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočnog radnika


 • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 02. sjednici održanoj dana 28.10.2021. godine donosi sljedeću odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 13.10.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 2 izvršitelja, rad na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla


 • 0

POZIV za upis djece u Program predškole

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

POZIV za upis djece u Program predškole

Program predškole obvezatan je za svu djecu koja nisu upisana u Vrtić, a koja će biti školski obveznici naredne školske godine.

Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2021. do 25.10.2021. godine. Roditelji mogu podnijeti prijavu za upis zajedno sa svom popratnom dokumentacijom neposredno na gornjem ulazu u Vrtić (ubaciti u žuti sandučić, kod ulaza), putem pošte na adresu: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili putem elektroničke pošte na mail: tajnik@dv-fijolica.hr

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti „… u pedagoškoj godini 2021./2022.“);
 • presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).

 • 0

REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje


REZULTATE UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU


Zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica, sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom biti će upisana u pedagoškoj godini 2021./2022. O početku polaska u Vrtić svaki će roditelj biti obavješten krajem kolovoza (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu dana). Djeca s potpunom upisnom dokumentacijom, predanom izvan redovnog roka, stavljaju se na listu čekanja te će biti upisana kada se za to stvore uvjeti. Do tada se roditelji upućuju da prate pretinac elektroničke pošte. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u Vrtiću. Prije samog polaženja u Vrtić, s roditeljem će se najkasnije do 31. kolovoza sklopiti Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. U tom roku roditelj je dužan dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (ne stariju od tjedan dana), uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni Vrtića i potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića. Ukoliko roditelj bez pravdanog razloga ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih. Komisija za provođenje upisa DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA” NOVI VINODOLSKI KLASA: 601-01/21-10/01 URBROJ: 2107/02-11-10-21-3


 • 0

Natječaj za radno mjesto

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 07.07.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaj za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla


 • 0

Natječaji za radna mjesta

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 02.06.2021. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, s punim radnim vremenom, zbog povećanja opsega posla


 • 0

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Category:NOVOSTI

Dragi roditelji,
ukoliko imate dijete u dobi od 3 mjeseca do 9 godina i želite biti aktivni sudionik prvog Nacionalnog
istraživanja o prehrambenim navikama djece u Hrvatskoj, prijavite se!
Istraživanje se provodi na području cijele države i Vaše sudjelovanje ključan je čimbenik uspješnog
provođenja ovog istraživanja.
Kao znak zahvale za sudjelovanje, dobit ćete analizirane podatke o prehrani Vašeg djeteta i brošuru s
preporukama za pravilnu prehranu koju je izradio tim stručnjaka i nutricionista, a koja Vam može poslužiti
kao relevantan izvor informacija i svojevrsni vodič za prehranu Vašeg djeteta.
Glavni cilj prikupljanja ovakvih podataka je unaprjeđenje zdravlja djece. Podatci o prehrani djece su od
izuzetne važnosti i stoga želimo javnozdravstvene akcije i smjernice o pravilnoj prehrani usmjeriti direktno ka
rješavanju rizičnih prehrambenih ponašanja koja postoje u našem društvu. Također, u slučaju ugrožene
sigurnosti hrane zbog prisutnosti kemijskih i mikrobioloških opasnosti, nužno je imati konkretne podatke o
količini hrane koju djeca unose, kako bi ih mogli zaštititi od opasnosti.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s partnerima, Prehrambeno-biotehnološkim
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Hrvatskim zavodom za javno
zdravstvo, provodi ovo istraživanje sukladno europskoj metodologiji te će dobiveni podatci biti usporedivi sa
ostalim EU zemljama.
U istraživanju će sudjelovati još 2 000 roditelja i njihove djece. Vaše je sudjelovanje dragovoljno i možete
odustati u bilo koje vrijeme.
Molimo da nam pružite priliku da zabilježimo i specifičnosti prehrane Vašeg djeteta.
Za prijavu i više informacija posjetite www.hapih.hr/csh/projekti/eu-menu/ ili nas
kontaktirajte na broj 099 384 9910 (poziv, SMS, Viber, WhatsApp) kako bismo Vas
uputili u daljnje korake.
Puno Vam hvala unaprijed na Vašem dragocjenom vremenu i volji. Nadamo se da ćete nam se pridružiti!


Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i tim EU Menu projekta
dr.sc. Darja Sokolić
voditeljica istraživanja