Author Archives: admin

 • 0

ODLUKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 21. sjednici održanoj dana 30.01.2019. godine donosi:

 1. odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta POMOĆNI KUHAR/ICA. Tekst odluke možete preuzeti ovdje.
 2. odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta KUHAR/ICA . Tekst odluke možete preuzeti ovdje.
 3. odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČ/ICA. Tekst odluke možete preuzeti ovdje.
 4. odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice za obavljanje poslova radnog mjesta POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Tekst odluke možete preuzeti ovdje.


 • 0

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 16.01.2019. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

 • SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
 • POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
 • POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU- 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočnog radnika
 • KUHAR/ICA – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 • -

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 17. sjednici održanoj dana 19.11.2018. godine donosi odluku o osnivanju radnog odnosa na određeno, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.


 • 0

NATJEČAJ za radno mjesto POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 26.10.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.


 • -

Poziv za upis djece u Program predškole

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

POZIV

za upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezatan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, dakle i za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dakle za djecu koja već pohađaju vrtić nije potrebno predavati posebnu prijavu za upis u program predškole.

Program predškole je besplatan.

Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2018. do 29.10.2018. g., svakim radnim danom od 08,00-14,00 sati u tajništvu Vrtića.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • prijavu za upis (podignuti u tajništvu Vrtića ili na sljedećoj poveznici: http://www.dv-fijolica.hr/wp-content/uploads/2018/05/ZahtjevZaUpis0905.pdf);
 • presliku djetetova rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
 • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).

U Novom Vinodolskom, dana 10.10.2018. godine.


 • -

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 5., 6. i 7.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 13. sjednici održanoj dana 31.08.2018. godine donosi odluku o osnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.


 • -

ODLUKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 13. sjednici održanoj dana 31.08.2018. godine donosi:

 1. odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci (jedna godina), sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA. Tekst odluke možete preuzeti ovdje.
 2. odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Tekst odluke možete preuzeti ovdje.

 • -

Natječaji za radna mjesta

Category:NOVOSTI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 10.08.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje natječaje za radna mjesta:

ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE:

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.


 • -

ODLUKA O IZBORU ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 11. sjednici održanoj dana 06.06.2018. godine donosi odluku o izboru odgojitelja-pripravnika za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.


 • -

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 11. sjednici održanoj dana 06.06.2018. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.