Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 55. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 22.07.2021. do dana 26.07.2021. godine donosi sljedeću odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.